Mulligan Concept

Mulligan Concept als specialisatie binnen Kine 2 Cure

Wat is het Mulligan Concept? 

Brian Mulligan (Nieuw Zeeland) ontdekte dat sommige klachten veroorzaakt worden door een foutief bewegen van gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar. Daardoor wordt pijn uitgelokt.

Vanuit deze manier van denken is het mulligan concept ontstaan en zijn de behandeltechnieken verder ontwikkeld.

Het mulliganconcept is een mobilisatiemethode binnen de manuele therapie waarmee een snel en blijvend resultaat kan bereikt worden. De therapie richt zich in een eerste fase vooral naar het opsporen van pijnlijke en beperkte bewegingen. Deze bewegingen worden dan door middel van specifieke mulligantechnieken (Mobilisation With Movement) verbeterd. De mobilisaties gebeuren altijd 100% pijnvrij en zijn erop gericht de gewrichtsdelen terug in optimale correcte positie te brengen, als het ware“te repositioneren”.

Het resultaat van de mobilisaties is direct zichtbaar en blijft voor langere duur behouden.

Deze technieken kunnen worden toegepast op zowel de wervelkolom als de extremiteiten en kunnen voor spectaculaire verbeteringen zorgen zelfs bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die reeds lange tijd aanwezig zijn.

Indicaties voor het Mulligan Concept?

Mogelijke indicaties voor het mulliganconcept zijn :

  • nekklachten
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • schouderklachten
  • heupklachten
  • knieklachten
  • acute lage rugklachten
  • tenniselleboog
  • golferselleboog
  • frozen shoulder

Bron: www.mulliganconcept.nl en www.bmulligan.com