Duizeligheid / BPPV

Behandeling van duizeligheid en BPPV als specialisatie binnen Kine 2 Cure

WAT IS BPPV?

Benigne paroxysmale positionele vertigo (BPPV), ook wel benigne paroxysmale positionele duizeligheid (BPPD) genoemd, is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheids- of evenwichtsklachten.

Als we de term ontleden vinden we benigne terug, wat goedaardig of een goed uitzicht op herstel betekent. Paroxysmaal wijst op het snel en plots optreden van symptomen en positionele duizeligheid wijst op het feit dat de duizeligheid positie afhankelijk is.

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?

Een patiënt met BPPV klaagt vooral van kortdurende aanvallen van duizeligheid, eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen (iets oprapen, van zit naar lig, draaibewegingen met het hoofd).

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

BPPV wordt veroorzaakt doordat kristalletjes (otoconia of statoconia) loskomen van de utriculus ter hoogte van het binnenoor. In veel gevallen gaan deze kristalletjes rondwarrelen in de semicirculaire kanalen waardoor er in de hersenen verkeerde info toekomt mbt houding en positie waardoor duizeligheid ontstaat.

HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD?

Naast een uitgebreid vraaggesprek is de belangrijkste diagnostische test het Dix Hallpike manoeuver waarbij de vertigo zal worden uitgelokt en eventueel een snelle beweging van de oogbol kan worden gedetecteerd (nystagmus).

WAT ZIJN DE BEHANDELINGSOPTIES?

Afhankelijk van het type BPPV en van het aangetaste semicirculair kanaal, kan de patiënt worden behandeld met  een bevrijdingsmanoeuver (Semont / Epley Manoeuver). Slechts in weinig gevallen is dit niet voldoende en dient er te worden gestart met habituatietraining (de hersenen gewend maken aan duizeligheid) via Brandt-Daroff oefeningen.

ANDERE VORMEN VAN DUIZELIGHEID

Naast BPPV zijn uiteraard ook nog andere vormen van duizeligheid. Zowel hoogcervicale articulaire problemen als bepaalde spieren als een dysfunctie van het evenwichtsorgaan kunnen hier voor duizeligheid zorgen. In de eerste twee gevallen kan behandeling van deze klachten de symptomen van duizeligheid al sterk laten dalen. In het laatste geval werken we vaak samen met de gespecialiseerde diensten van oa UZ Gent en Maria Middelares om de gepaste therapie te bepalen. In het geval van bv een hypofunctie wordt dan een specifieke training opgestart.

Voor meer informatie contacteer ons gerust via het contactformulier.